Kraj vyčlenil miliony na boj se suchem

Zmírnění dopadů sucha, eroze a stabilizace retenční schopnosti jihomoravské krajiny si klade za cíl dotační program Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, který ve středu 13. ledna 2021 schválila Rada Jihomoravského kraje. Jak konstatoval náměstek hejtmana Jan Zámečník, na dotační program je vyčleněno 20 milionů korun.

„I přes relativně srážkově vydatný loňský rok je sucho v území jižní Moravy trvalým fenoménem a náš kraj tak jednoznačně čelí extrémním situacím s nejvážnějšími environmentálními, ekonomickými a sociálními důsledky v České republice. A to především v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín a v části okresu Brno-venkov. Sucho negativně ovlivňuje celou řadu ekosystémových služeb od zemědělské a lesní produkce, přes půdní funkce a biodiverzitu, kvalitu života obyvatel a v některých situacích i turistický ruch,“ řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Podle něj z vyčleněných 20 milionů korun bude 12 milionů směřovat na zadržení vody v krajině – tedy na zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině.

Cílem je například i podpora protierozních opatření. Částka 3 milionů korun směřuje na podporu následné péče o zeleň, 4 miliony jsou určeny na projektovou dokumentaci uvedených aktivit a milion korun podpoří vznik koncepčních dokumentů k tomuto tématu. Dotační program je určen jak obcím a jejich dobrovolným svazkům obcí, tak například školám a školským zařízením, nebo i drobným zemědělským podnikatelům.