Hejtman Jan Grolich jednal s českou velvyslankyní ve Vídni o spolupráci s Dolním Rakouskem

Představitelé tří sousedních krajů – Jihomoravského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina – jednali dnes (8. ledna 2021) prostřednictvím videokonference s českou velvyslankyní ve Vídni Ivanou Červenkovou. Za Jihomoravský kraj se do debaty zapojil hejtman Jan Grolich.

Jan Grolich spolu hejtmanem kraje Vysočina Vítězslavem Schrekem a zástupkyní Krajského úřadu Jihočeského kraje s velvyslankyní řešili především spolupráci se sousedním zahraničním regionem Dolního Rakouska v rámci seskupení „3+1“. „S velvyslankyní jsme probrali nejen současný stav spolupráce mezi těmito třemi regiony a Dolním Rakouskem, ale hovořili jsme také o současné coronavirové situaci v jednotlivých regionech. Velvyslankyně nejvíce ocenila naši vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví, kterou označila za naprosto unikátní, s tím, že už zaujala i německé, maďarské a slovenské regiony,“ ohodnotil jednání hejtman Jan Grolich, který potvrdil, že nové vedení kraje hodlá na započatou spolupráci navázat.

Jihomoravský kraj má se spolkovou zemí Dolní Rakousko podepsanou smlouvu o spolupráci již od roku 2002. Podobné smlouvy mají podepsány i Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. Na jejich základě vznikají pracovní programy na každé roky, které jsou společné pro všechny tři české kraje a Dolní Rakousko (proto se pro tuto spolupráci vžil název 3+1). V současnosti mají regiony podepsán Pracovní program na roky 2018–2021. Letos budou tyto čtyři regiony schvalovat nový pracovní program na další čtyřleté období.

V rámci pracovního programu sousední regiony spolupracují v celkem 13 oblastech – v oblasti ochrany přírody, turistického ruchu, vědy a výzkumu nebo například v oblasti prevence katastrof.

foto JMK