Pojistný program 2021 - 2025

Pojistný program 2021 - 2025

 

1. Postup při hlášení změn v předmětech pojištění a hlášení pojistných událostí v průběhu trvání pojištění (pdf, 128 kB)
 

2. Pojistné smlouvy

Rámcová pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 5045079136 (pdf, 1,3 MB)

Pojistná smlouva č. 7721135617 - Pojištění majetku ZS (pdf, 8,6 MB)

Pojistná smlouva č. 7721135672 - Pojištění odpovědnosti za újmu, včetně profesní odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním sociálních služeb (pdf, 9 MB)

Pojistná smlouva č. 7721135694 - Pojištění odpovědnosti – nemajetková újma – ochrana osobnosti (pdf, 11 MB)

Pojistná smlouva č. 7721135708 - Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu (pdf, 8,8 MB)

Pojistná smlouva č. 6667500650 o pojištění vozidel – FLOTILA (pdf, 4,2 MB)

Pojistná smlouva č. 7721135800 - Pojištění kolejových vozidel (pdf, 8,2 MB)

 

3. Správce pojištění

- OK Holding, a.s. preambule (pdf, 126 kB)

- Manuál správce (pdf, 283 kB)
 

4. Formuláře

Prohlášení pojištěného - příloha č. 1 manuálu (pdf, 1,3 MB)

Žádost o provedení změn vozidla - příloha č. 2 manuálu (xls, 165 kB)

Cestovní pojištění (pro 5 osob) - příloha č. 3 manuálu (pdf, 1,2 MB)

Cestovní pojištění (pro 55 osob) - příloha č. 3 manuálu (pdf, 1,2 MB)

Souhlas se zpracováním osobních údajů o svém zdravotním stavu (pdf, 1 MB)

Oznámení škodní události majetek a odpovědnost - příloha č. 4 manuálu (pdf, 2,7 MB)

Oznámení škodní události na vozidle - příloha č. 4A manuálu (pdf, 1,2 MB)