Informace o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje

Informaci o vývoji rozpočtu Jihomoravského kraje za 1.-3. čtvrtletí 2020 vzalo na vědomí Zastupitelstvo JMK dne 17.12.2020.