Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání konaném dne 17.12.2020 usnesením č. 45/20/Z2.

 

Návrh rozpočtu byl 15 dní před projednáním v ZJMK zveřejněn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2021 (pdf, 3.025 kB):