Informace č.j.: JMK 56379/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
Váš dopis zn./              ČJ.                                  Sp.Zn.                                          Vyřizuje/linka                      Brno
ze dne                         JMK 56379/2008               S-JMK 56379/2008 OKP                Krásná/541651233               7. 5. 2008
 
 
„Korespondence s Bruselem“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 26. 4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Korespondence s Bruselem“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Na 23 ZJMK se hlasovalo o usnesení označeném v zápise jako ‘variantní spojení Brna a Vídně‘. Vystoupil zastupitel Bortel a požadoval, aby o usnesení byla informována Evropská komise.
Požadujeme kopii veškeré korespondence JMK s Evropskou komisí, která se týká R43, R52 a R55, a to za období od 1.1.2006.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, listinná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Dokumenty, které existují v elektronické formě požadujeme předat ‚v‘ elektronicky. Pokud některý dokument neexistuje v elektronické formě a má více než 30 stran, požadujeme předat pouze prvních 10 a posledních 5 stran.
U barevných dokumentů, které neexistují v elektronické formě požadujeme předat kopie černobílé.“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace, resp. korespondenci Jihomoravského kraje s Evropskou komisí, ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., týkající se R43, R52 a R55 a to za období od 1.1.2006.
 
 
S pozdravem
 
 
                                                                                                Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                  vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
IČ                            DIČ                            Telefon                    Fax                          E-mail                                                              Internet
70888337               CZ70888337              541651233               541651289               krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz               www.kr-jihomoravsky.cz