Před 150 lety se v Dolních Dunajovicích narodil první rakouský kancléř a prezident Karl Renner

První rakouský kancléř a posléze prezident Karl Renner se narodil 14. prosince 1870 v Dolních Dunajovicích. Oslavy kulatého výročí 150 let od narození nejvýznamnějšího rodáka připravovaly Dolní Dunajovice v úzké spolupráci s Rakousko-českou společností. Obec nechala zrekonstruovat park, který ponese Rennerovo jméno. Slavnostní otevření ale musela kvůli koronavirové pandemii odložit na příští rok. Alespoň byla položena symbolická kytice u pomníku jako vzpomínka a projev úcty.
Karl Renner se narodil jako sedmnácté dítě ve vinařské rodině Matthiase a Marie Rennerových. V obci prožil šťastné dětství a na zdejší škole získal také své první vzdělání. Ve studiu pokračoval na gymnáziu v Mikulově, kde v roce 1889 úspěšně odmaturoval. Na studiích ve Vídni se začal zajímat o politiku a brzy se stal členem sociální demokracie. V roce 1907 byl zvolen do poslanecké sněmovny a díky sociálním tématům se stal jedním z nejpopulárnějších rakouských politiků. Po rozpadu monarchie na podzim 1918 se stal kancléřem nového státu Německé Rakousko, po neúspěšném jednání o poválečném uspořádání země se však z vrcholné politiky postupně stáhl. Ve třicátých letech se jako předseda Národní rady na čas do vysoké politiky vrátil. Aktivně se zapojil také do obnovy Rakouska po druhé světové válce, když se stal nejprve kancléřem a na podzim 1945 byl zvolen prezidentem Rakouska. V úřadu setrval pět let. Prosazoval zásady demokracie, bojoval za dodržování lidských práv, spolupracoval s OSN a zasazoval se také o obnovení naprosté suverenity Rakouska. Karl Renner zemřel 31. prosince 1950.