Hejtman Grolich řešil s ministrem zdravotnictví o situaci na jižní Moravě

Jedním z témat setkání ministra zdravotnictví Jana Blatného a hejtmana Jana Grolicha, které se uskutečnilo v pátek 11. prosince 2020 ve FN Brno a zúčastnili se ho kromě ředitelů brněnských fakultních nemocnic i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a primátorka Brna Markéta Vaňková, byla situace ve zdravotnictví v jihomoravském regionu. Hejtman Grolich na setkání navrhl vytvoření poradního týmu ze zástupců zřizovatelů klíčových zdravotnických zařízení, tedy ministerstva, města Brna a kraje. Všichni zúčastnění vyjádřili vůli se do týmu zapojit.
Když se budeme zabývat jednotlivostmi, uteče nám to podstatné. Potřebujeme důkladnou analýzu celého zdravotnictví v Jihomoravském kraji. Jsem rád, že jsme se na tom s ministrem Blatným shodli. Lidé nepotřebují řešit, jestli je nemocnice městská, krajská nebo fakultní, potřebují zabezpečit kvalitní a dostupnou péči. Za deset let hrozí navíc výpadek lékařů, kteří odejdou kvůli věku, proto musíme myslet i na zajištění dostatku zdravotnického personálu,“ vysvětluje Jan Grolich.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK