Vyhlášení nejlepších studentských prací s tematikou životního prostředí a ekologie

Již poosmnácté uspořádal Jihomoravský kraj prostřednictvím Lipky (krajem zřizovaného školského zařízení pro environmentální vzdělávání) soutěž diplomových prací s tematikou životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje.
Autoři nejlepších prací převzali v pátek 11. prosince 2020 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu ocenění z rukou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, jeho statutárního náměstka Lukáše Dubce, zakladatelky soutěže senátorky Anny Hubáčkové a ředitelky školského zařízení Lipka Hany Korvasové.
Studenti přihlašovali své závěrečné práce magisterského i bakalářského stupně obhájené v akademickém roce 2019/2020. Všechny práce byly posuzovány komisí složenou z akademických pracovníků a odborníků z firemní praxe i neziskového sektoru.
V kategorii bakalářské práce zvítězila Klára Klinkovská s prací „Vegetační charakteristika geograficky významných prvků květeny Slavkovska“, jako nejlepší v kategorii diplomové práce byla vyhodnocena Klára Vaculíková s prací „Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky“.