Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021

Zajištění lékařské, lékárenské a zubní pohotovostní služby a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení v roce 2021 na území Jihomoravského kraje vzala na vědomí ve čtvrtek 10. prosince 2020 krajská rada.

Krajská rada uložila také příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje zajištění poskytování předmětných zdravotních služeb v jednotlivých okresech.

„Na zajištění lékařských pohotovostí kraj vynaloží ze svého rozpočtu téměř 74 milionů korun,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Kasala. Pro okres Brno-město a částečně pro okres Brno-venkov bude pohotovostní lékařská služba zajištěna Úrazovou nemocnicí v Brně v rozsahu lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Úrazová nemocnice současně zajistí na základě smlouvy prohlídky zemřelých mimo zdravotnické zařízení v době provozu pohotovostních služeb i mimo tuto dobu.

K posílení lékařské pohotovostní služby v rámci statutárního města Brna jsou zajištěny asistenční lékařské pohotovostní služby v odbornostech chirurgie a interního lékařství na základě smlouvy mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a poskytovateli zdravotních služeb – Úrazovou nemocnicí v Brně, Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, Vojenskou nemocnicí Brno a Nemocnicí Milosrdných bratří, příspěvkovou organizací.

V mimobrněnských okresech budou zajistí pohotovostní službu nemocnice v Tišnově, Ivančicích, Břeclavi, Hustopečích, Hodoníně, Kyjově, Vyškově, Blansku, Boskovicích a Znojmě.

„Lékařská pohotovostní služba pro děti bude zajištěna pro okresy Brno-město a Brno-venkov Fakultní nemocnicí Brno, Dětskou nemocnicí, lékárenská pohotovostní služba poskytovatelem obchodní společností Česká lékárna holding, a. s. (Lékárna Dr. Max, Brno, Bašty 413/2),“ uvedl dále Jiří Kasala.

Podrobný přehled je uveden v tabulce ZDE (docx).