Jihomoravské inovační centrum potvrdilo svou zásadní roli i během pandemie, Rada JMK schválila jeho výroční zprávu

Rada Jihomoravského kraje dnes (10. prosince 2020) schválila výroční zprávu Jihomoravského inovačního centra (JIC) za rok 2019. Přes nutnost výrazných úspor se kraji podařilo bezmála udržet jeho rozpočet (1). Zásadní role JIC se potvrzuje v tomto roce, kdy flexibilně zareagovalo na pandemii COVID-19 rychlým spuštěním konzultačních služeb COVID-19 pro postižené firmy.

„Rychlost a zacílenost reakce JICu na pandemii COVID již na jaře ukázala, jak důležitou součástí celého ekosystému je. Přes třicet firem a okolo stovky expertů z komunity okolo JICu okamžitě nabídlo a poskytlo pomoc. JIC byl spolu s městem Brnem koordinátorem i spolutvůrcem těchto aktivit,” uvedl Jiří Hlavenka, radní pro vědu, výzkum, inovace a informační technologie.

Podstatnou roli hraje JIC v přípravách a aktualizacích dlouhodobé Regionální inovační strategie Jižní Moravy (RIS). Ta obsahuje vize a cíle pro proměnu podnikání, vzdělávání i high-tech. V současnosti je schválená již pátá verze na roky 2021-2027 a právě JIC bude jedním z hlavních aktérů jejího naplňování (2).

„I přes nutnost úspor v rozpočtu jsme se snažili podržet strategické projekty, které kraj buduje mnoho let. To je samozřejmě i případ JIC, klíčového hráče v oblasti regionální inovační strategie a podpory podnikavosti a podnikání v kraji. Výpadek financí v této instituci by mohl negativně dolehnout na desítky firem, v neposlední řadě by se zbrzdila i modernizace vzdělávání,” dodal Hlavenka, který byl do JIC jmenovaný Radou JMK jako zástupce kraje (3).

Poznámky:
(1): Rozpočet JIC 2020: 40 milionů Kč, sníženo na 38 milionů Kč
Navržený rozpočet JIC 2021: 37 milionů Kč
Jde o vyrovnávací platbu Jihomoravskému inovačnímu centru, zájmovému sdružení právnických osob, na úhradu nákladů spojených s výkonem služeb v rámci závazku veřejné služby. Jedná se o výdaje na financování nekomerční činnosti vykonávané v obecném hospodářském zájmu – např. správa a provoz technologických a biotechnologických inkubátorů, příprava a realizace projektů na podporu inovací a inovačního podnikání apod. Návrh rozpočtu zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=428207&TypeID=7
(2): Celý dokument Regionální inovační strategie 2021-2027 je ke stažení zde: https://www.risjmk.cz/cz/ris-jmk-2021-2027/soubory-ke-stazeni-1/?fbclid=IwAR23CKiXIqdj8nAL7_ui_clo9iX-UFl9nM6kvK0tnM8G38UkzIGKZwtF0jE
(3): Zřizovateli JIC jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.