Hejtman Grolich navštívil rektora Masarykovy univerzity Bareše

O možnostech spolupráce obou institucí v nastávajícím období jednali v čtvrtek 10. prosince 2020 představitelé Jihomoravského kraje brněnské Masarykovy univerzity (MU). V prostorách rektorátu univerzity přijal rektor MU Martin Bareš hejtmana Jana Grolicha společně s jeho náměstky Jiřím Nantlem, Janem Zámečníkem a radním Jiřím Hlavenkou.

Spolupráce Jihomoravského kraje s Masarykovou univerzitou je velmi rozsáhlá, a to především v oblasti podpory rozvoje vzdělanosti, inovací a inovativního podnikání. MU se výrazně podílela na formulaci rozvojové strategie Jihomoravského kraje, odborníky z MU kraj přizývá ke spolupráci také při zpracovávání nejrůznějších projektů. Obě instituce společně s městem Brnem provozují Jihomoravské inovační centrum (JIC) a vybudovali inkubátor biomedicínských technologií, který je součásti Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Do této spolupráce je možné zahrnout například také fungování Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu.