Kraj je připraven pomoci domovům pro seniory i dalším sociálním službám v regionu při testování návštěv

Vzhledem k aktuálně platnému nařízení souvisejícímu s povolením návštěv v domovech pro seniory, které platí od 5. prosince 2020, komunikuje Jihomoravský kraj s jednotlivými zařízeními, zda je v jejich silách materiálně, personálně i logisticky zajistit testování návštěv. Z krajem zřizovaných 19 domovů pro seniory je schopno si částečně zajistit interně testování návštěv pouze 9 domovů. Je to například Domov pro seniory Zastávka, Domov Hvězda v Nových Hvězdlicích nebo Domov pro seniory v Předklášteří.

„Doporučuji a žádám rodinné příslušníky klientů, aby si před návštěvou do konkrétního zařízení zavolali a zjistili, jak je tam testování organizováno. Kraj je v neustálém kontaktu se všemi službami a nyní zjišťujeme, které pobytové služby v regionu jsou schopny si testování zajistit samy a které budou potřebovat jakoukoliv pomoc. Většina domovů nemá zejména dostatečné personální kapacity, budou potřebovat pomoct a my musíme být připraveni tuto pomoc poskytnout. Dostali jsme nabídky od externích dodavatelů této služby a budeme o nich začátkem příštího týdne jednat,“ řekl hejtman Jan Grolich.

Radní pro oblast sociálních služeb Jana Leitnerová, která je v kontaktu také s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tuto situaci komentovala: „Chceme určitě umožnit rodinám, aby mohly navštívit své seniory, zároveň ale musíme zajistit bezpečnost těchto klientů a také zaměstnanců sociálních služeb. Právě zaměstnanci jsou v posledních měsících velmi vytíženi, proto vítám možnost využít externích služeb mobilních odběrových týmů a věřím, že případná spolupráce bude fungovat ku prospěchu všem.“