„Rozpočet jihomoravského kraje na rok 2021 je hra o přežití,“ říká hejtman Grolich

Pouhých čtrnáct dní mělo nové vedení kraje na sestavení rozpočtu na příští rok. Jeho sestavování komplikuje nedávno schválený návrh daňových změn. Kraj bude mít celkově kvůli zrušení superhrubé mzdy o 677 milionů korun méně, než se plánovalo v roce 2020. Celkem kvůli daňovým změnám a propadu ekonomiky přijde jižní Morava o 1,175 miliardy korun. Návrh rozpočtu na rok 2021 doporučila rada kraje ke schválení zastupitelům na svém jednání v úterý 1. prosince 2020.

„Rozpočet jsme nazvali Hra o přežití. A to do toho nepočítáme ještě další návrhy na zvýšení slevy na poplatníka, kde bychom pak byli mínus 1,5 miliardy, to by už byla skoro smrt," vysvětluje propad příjmů hejtman Jan Grolich. Rozpočet na rok 2021 tak bude muset být podle jeho slov chytřejší, úspornější a efektivnější.

Návrh rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje na příští rok byl stanoven na 7.357.427 tis. korun, návrh rozpočtu na straně výdajů činí 8.121.600 tis. korun. Rozpočet kraje na rok 2021 je tak sestaven jako schodkový, protože rozpočet příjmů je nižší než rozpočet výdajů.

„Šetření se dotkne skoro každé oblasti života v kraji. Bude to těžké, ale musíme to zvládnout. Prioritou je oblast sociálních služeb, kde si neumím představit, že bychom v dnešní době nechali potřebné na holičkách. Peníze se také drobně zvyšují na opatření v boji proti suchu. Příroda nepočká," dodává Grolich.

„Jsem ráda, že se podařilo uhájit peníze na proces transformace sociálních služeb. To umožní pokračovat v přípravě proměny sociálních služeb od velkokapacitních nevyhovujících zařízení směrem k péči komunitní a k chráněnému bydlení,“ řekla Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku.

Zároveň musím poděkovat kolegům, že vyslyšeli argumenty, proč v rámci oblasti sociální a rodinné politiky škrtat opravdu co nejméně. Právě teď v době pandemie se totiž ukazuje, jak nenahraditelné jsou sociální služby,“ dodala Leitnerová.

Na straně výdajů počítá krajský rozpočet s největší částkou v oblasti dopravy, ta činí 3.080.731 tis. Kč. Na zajištění běžného provozu Správy a údržby silnic JMK i s odpisy je naplánována částka 871.973 tis. korun. Na zajištění dopravní obslužnosti se v oblasti železniční dopravy počítá s částkou 1.112.922 tis. korun, v autobusové dopravě pak figuruje suma 1.030.122 tis. korun.

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci je nyní na nové investice v dopravě naplánována nulová položka. Ale rada kraje přijala zároveň usnesení, že přebytky daní za rok 2020, které se objeví na účtu na počátku roku 2021, budou prioritně využity k financování dopravních staveb,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Jiří Crha.

Druhé největší výdaje poputují do oblasti školství, a to 911.068 tis. korun. Jen zajištění provozu (bez odpisů) 182 příspěvkových organizací (střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazyková škola, domy dětí a mládeže, dětské domovy, pedagogicko-psychologické poradny…) vyjde na 540.000 tis. korun.

V oblasti kultury jsme byli nuceni krátit zejména v dotačních titulech v porovnání s loňským rokem, ale pokud budou schváleny kompenzace pro kraje v optimální výši, jsme připraveni vrátit do kultury minimálně tolik finančních prostředků jako v době předcovidové,“ komentoval návrh rozpočtu náměstek hejtmana František Lukl.

Zastupitelé budou o návrhu hlasovat 17. prosince letošního roku. Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2021 je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách Jihomoravského kraje:
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=428214&TypeID=2 .