UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Komise pro vzdělávání, výchovu a sport

Předseda Mgr. Michal Doležel 
Místopředsedové Mgr. Jan Jagoš
Jaroslav Zoubek
Bc. Jan Můčka
Členové Ing. Libor Šťasta 
Ing. Markéta Kabůrková
Lukáš Hejduk
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Mgr. Jindřich Svoboda
Mgr. Jan Šenkýř
Ing. Tomáš Soukal