UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Komise pro kulturu a památkovou péči

Předseda  Mgr. Petr Vlasák
Místopředsedkyně  Mgr. Dagmar Hamalová
 PhDr. Karla Hoffmanová
Členové  Mgr. Zbyněk Šolc
 Mgr. Terezie Zatloukalová
 Mgr. Pavel Uretšlégr
 Ing. Jan Růžička
 Aleš Musil
 Mgr. Bořivoj Ziegler
 Ing. arch. Petra Matoušková
 Bc. Lukáš Dora