UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Komise pro IT a e-government

Předseda  Mgr. Miroslav Boháček
Místopředsedové  Ing. Jiří Kadeřávek
 Ing. Jiří Rokos
Členové  Ing. Alena Řezníčková
 Ing. Zbyšek Martoch
 Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D.
 Mgr. Martin Habáň
 Pavel Ovesný
 Bc. Jiří Lokaj
 Ing. Martin Marták
 Ing. Filip Hrůza, Ph.D.