Nové programové výzvy z oblasti VODY v návaznosti na projekt iWATERMAP

Projekt iWATERMAP z programu Erasmus Plus, za podpory Jihomoravského kraje, ukončuje 5. období své realizace a vstupuje do posledního semestru před fázi udržitelnosti, která potrvá celé dva roky.

Na stávající semestr bylo naplánováno projektové setkání všech mezinárodních partnerů, i za účasti vybraných regionálních stakeholderů, v Lotyšsku. To se ovšem vzhledem k aktuální nepříznivé situaci s šířením onemocnění COVID-19 fyzicky neuskutečnilo a bylo uskutečněno online formou dne 1. 10. 2020. Avizované setkání proběhlo ve dvou blocích, kdy se v prvním z nich představovaly příklady z praxe kalového hospodářství v Lotyšsku, automatické monitorovací a kontrolní systémy pro proces čištění odpadních vod ve městě Riga, využití umělé inteligence pro průmyslové čištění odpadních vod, digitalizace operačních systémů a recyklace šedých vod pomocí systému Hydraloop. Druhý blok se věnoval samotnému projektovému managementu.

Další podrobnosti v tiskové zprávě ZDE (docx).

Infografické zpracování popisujícího propojení a návaznosti lidského kapitálu, kritické masy a internacionalizace a také znázornění cyklu zpracovávání vody a jednotlivé zapojení partnerů a členů klastru CREA Hydro&Energy ke stažení ZDE (jpg).

foto JMK