Z jednání krizového štábu: distribuce lůžek do zdravotnických zařízení v kraji

V součinnosti se Záchranným útvarem HZS ČR a HZS JMK a na základě pokynu krajského krizového štábu jsou v těchto dnech distribuována lůžka pro intenzivní péči a pro standardní péči do zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji. Prostřednictvím Krajského úřadu JMK jsou rozdělovány také přístroje pro plicní ventilaci (plicní ventilátory a vysokofrekvenční ventilace HFO včetně příslušenství) dle doporučení a rozdělení krajského koordinátora intenzivní péče.

Celkem bylo rozděleno: 125 lůžek intenzivní péče, 408 standardních lůžek, 26 plicních ventilátorů, 141 HFO, a to těmto nemocnicím - Vojenské nemocnici Brno, Fakultní nemocnici Brno, Nemocnici Boskovice, Nemocnici Milosrdných bratří, Úrazové nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny, Surgal Clinic s.r.o. a nemocnicím zřizovaným Jihomoravským krajem. Lůžka poskytla Správa státních hmotných rezerv (SSHR) Jihomoravskému kraji dle požadavků zaslaných od zdravotnických zařízení v JMK. Přístroje AIRVO2 Nasal High Flow (HFO) včetně příslušenství poskytla Správa státních hmotných rezerv Jihomoravskému kraji a plicní ventilátory ZOLL EMV 731+ včetně příslušenství zapůjčilo Ministerstvo zdravotnictví Jihomoravskému kraji na základě uzavřené smlouvy, ventilátory ČR poskytla NATO.

Na materiál zapůjčený od SSHR se vztahují tyto podmínky: Vyskladnění a přepravu materiálu zajišťuje Správa státních hmotných rezerv tak, aby byly dodrženy podmínky stanovené v § 3 odst. 1 a 2 vyhlášky. SSHR s požadovanými věcnými prostředky rovněž dodá příslušnou dokumentaci (návody na provedení montáže, udržování apod.) Poskytnuté pohotovostní zásoby je příjemce povinen vrátit a v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 60 dnů po zrušení krizového stavu. Po této lhůtě je oprávněno užívat poskytnuté pohotovostní zásoby pouze na základě smlouvy uzavřené se SSHR.

 

Školství:

V Jihomoravském kraji je stále k dispozici 42 škol a školských zařízení určených pro potřeby stanovené nařízením vlády.

 

K 18.11.2020 45 skupin 536 dětí z toho 22 MŠ 514 1. st. ZŠ - počty nereflektují informace ze ZŠ Svážná, které nebyly poskytnuty. Jako poslední vykazovaný údaj škola uváděla 2 skupiny a 54 žáků.

(k 11.11.2020 50 skupin 636 dětí z toho 24 MŠ a 612 1. st. ZŠ).

Celkově školy vzdělávaly o 5 skupin méně a o 100 dětí méně než minulý týden. Pokles počtu dětí a skupin souvisí zřejmě s nástupem 1. a 2. ročníků základních škol a žáků speciálních škol do prezenční výuky.