Proběhlo ustavující zasedání jihomoravského zastupitelstva, hejtmanem se stal Jan Grolich

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém ustavujícím zasedání ve středu 11. listopadu 2020 rozhodlo o novém složení Rady Jihomoravského kraje a svých výborů.

Hejtmanem byl zvolen Mgr. Jan Grolich (KDU-ČSL), náměstkem pověřeným zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti byl zvolen Lukáš Dubec (Piráti).

Dále byli zvoleni tito členové Rady Jihomoravského kraje: náměstek hejtmana Mgr. Jiří Nantl LL.M. (ODS), náměstek hejtmana Mgr. František Lukl (SjM), náměstek hejtmana Ing. Jan Zámečník (KDU-ČSL), člen rady Mgr. Martin Maleček (SjM), členka rady Bc. Jana Leitnerová (Piráti), člen rady Ing. Bc. Jiří Crha (ODS), člen rady Mgr. Vladimír Šmerda (ODS), člen rady Ing. Jiří Hlavenka (Piráti), člen rady Mgr. Jiří Kasala, MBA (ODS). F. Lukl, J. Nantl a M. Maleček budou ve výkonu své funkce neuvolnění.

Profily nově zvolených členů Rady JMK jsou ZDE (docx).

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém dnešním ustavujícím zasedání současně zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory:
1. Výbor finanční – předseda Ivo Vašíček (Piráti),
2. Výbor kontrolní - předseda Bohumil Šimek (ANO),
3. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - předseda Richard Zemánek (KDU-ČSL),
4. Výbor pro dopravu a majetek - předseda Roman Celý (KDU-ČSL),
5. Výbor sociální a zdravotní – předseda Vojtěch Pospíšil (KDU-ČSL),
6. Výbor pro životní prostředí a kulturu – předseda Jiří Němec (KDU-ČSL),
7. Výbor pro regionální rozvoj - předseda Radomír Pavlíček (SjM),
8. Výbor pro územní plánování a investice - předseda Drago Sukalovský (SjM),
9. Výbor pro meziregionální vztahy - předseda Petr Springinsfeld (Piráti),
10. Výbor pro národnostní menšiny - předseda Karel Jurka (ODS)
Až na Výbor pro územní plánování a investice budou ostatní předsedové výborů k výkonu své funkce uvolnění.

„Předání agendy hejtmana probíhalo již před ustavujícím zastupitelstvem, protože považuji za důležité, aby byla zachována určitá kontinuita procesů, a to zejména v souvislosti se současnou problematikou COVID-19. Jsem rád, že jsme na to měli s mým nástupcem stejný názor. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na vedení a správě kraje v uplynulých čtyřech letech, a samozřejmě novému vedení popřát pevné zdraví a hodně energie do další práce,“ řekl končící hejtman Bohumil Šimek.

„Jsme uprostřed krize způsobené celosvětovou pandemií a my teď máme dvě možnosti. Buď budeme dělat všechno tak, jako by se nic nestalo, nebo začneme věci dělat jinak. My všichni můžeme nastartovat změnu. A já chci poděkovat za to, že už to začalo díky mému předchůdci Bohumilu Šimkovi. Nevím, jestli si tak jako my sedli na kafe například ve Středních Čechách, aby střídání stráží proběhlo hladce. Velmi si toho vážím,“ řekl nový hejtman Jan Grolich.

Po skončení zasedání zastupitelstva se na svém prvním jednání sešla Rada Jihomoravského kraje a pověřila s účinností od 11. listopadu 2020 členy krajské rady následujícími úkoly v jednotlivých oblastech výkonu samosprávy:

Mgr. Jana Grolicha zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti financí a rozpočtu, vnitřních věcí, bezpečnosti, ochrany obyvatelstva a krizového plánování, marketingu, vnějších vztahů a sportu,
Lukáše Dubce zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti životního prostředí, participace a otevřenost,
Mgr. Jiřího Nantla, LL.M. zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti vzdělávání a strategie chytrého regionu,
Mgr. Františka Lukla zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti kultury a cestovního ruchu,
Ing. Jana Zámečníka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje,
Mgr. Martina Malečka zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti územního plánování,
Bc. Janu Leitnerovou zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti sociální a rodinné politiky,
Ing. Jiřího Hlavenku zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti vědy, výzkumu, inovací, IT,
Ing. Bc. Jiřího Crhu zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti dopravy,
Mgr. Vladimíra Šmerdu zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti investic, infrastruktury a majetku,
Mgr. Jiřího Kasalu, MBA zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví.
foto JMK