Hasiči distribuují FFP2 ze státních hmotných rezerv pro sociální oblast

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 9. listopadu 2020 nařizuje zaměstnancům zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů pečovatelské služby, osobní asistence, týdenních stacionářů a chráněných bydlení používat při kontaktu s uživateli sociálních služeb osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2.

Celkový počet respirátorů pro všechny výše uvedené služby v Jihomoravském kraji je téměř 302 tisíc kusů. Distribuci osobních ochranných prostředků ze Správy státních hmotných rezerv zabezpečí Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, který ve spolupráci s odborem sociálních věcí Krajského úřadu JMK zajistí předání ochranných pomůcek jednotlivým sociálním službám. Aby byl rozvoz co nejrychlejší, budou se tyto ochranné prostředky rozvážet na adresu poskytovatele, který si je mezi své služby rozdělí.