Nemocnici Kyjov čeká zateplení a výměna oken

Investiční akce „Zateplení a výměna oken budovy doprava“ a „Zateplení a výměna oken pavilonu OOP Veselí nad Moravou“ týkající se Nemocnice Kyjov, příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, schválili na konci října na svém zasedání krajští radní. Realizace obou veřejných zakázek v celkových nákladech 8,8 milionů korun u budovy dopravy v areálu kyjovské nemocnice a ve výši 27,5 milionu korun u pracoviště Oddělení ošetřovatelské péče ve Veselí nad Moravou by se měla uskutečnit v příštím roce.

V budově dopravy se nacházejí garáže pro sanitní vozy, dílny, kanceláře a zázemí technických pracovníků. Investiční akci hradí z 81 % Jihomoravský kraj, 16 % pokryjí dotace z EU, 3 % poskytne ze svých zdrojů nemocnice. Oddělení ošetřovatelské péče ve Veselí nad Moravou zajišťuje následnou péči a má k dispozici 38 lůžek. Zřizovatel Jihomoravský kraj v tomto případě zafinancuje 74 % nákladů, zbytek půjde z dotací EU.

Předmětem stavebních prací u obou objektů je provedení zateplení neprůsvitných fasád certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s tepelným izolantem z minerálního vlákna, zateplení stropu v půdním prostoru, výměna všech otvorových výplní (okna, dveře) a dále sanace vlhkosti terénu. Okenní a dveřní výplně budou nahrazeny novými plastovými ve stejném členění a barevnosti.

„Účelem navrhovaných prací je snížení tepelných ztrát a úprava topného výkonu. V letních měsících naopak nedojde vlivem zateplení k přehřívání vnitřního prostoru, takže bude pobyt v nemocnici pro pacienty mnohem příjemnější a pro personál bude i během letních parných dní práce snesitelnější,“ uvedl člen Rady Jihomoravského kraje Petr Hýbler.