UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Komise rady

 

Komise

Termíny zasedání v roce 2021

Čas

Komise pro IT a e-government 27.4.,16.6., 13:00 
Komise investiční a majetková    
Komise dopravní a územního plánování 15. 4., 13. 5., 10. 6.  13:00 
Komise regionálního rozvoje a rozvoje venkova 16. 2., 16. 3., 13. 4., 25. 5., 22. 6. 10:00
Komise životního prostředí a zemědělství 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6. 9:00 
Komise sociálně-zdravotní 14.4., 12.5., 9.6.  13:00
Komise pro kulturu a památkovou péči    
Komise pro vzdělávání, výchovu a sport    
Komise pro cestovní ruch, meziregionální vztahy a marketing  5. 3., 16. 4., 28. 5., 25. 6. 10:00
Komise organizační a legislativní 16. 2., 16. 3., 13. 4., 18. 5., 15. 6. 15:00