UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Výbory zastupitelstva

Výbor

Termíny zasedání

Čas

finanční

14.01., 11.02., 18.03., 22.04., 13.05., 17.06.2021 13:30

kontrolní

9.12.2020, 09.02., 16.03, 20.04., 18.05., 15.06. 2021 14:00

pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

 8.12.2020,12.01.,09.02.,16.03.,20.04.,18.05.,15.06.,2021  13:00

dopravy a majetku

13.1., 10.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6. 2021 13:00
pro životní prostředí a kulturu

11.2., 22.4., 17.6. 2021

15:00
sociální a zdravotní 10.12.2020,14.01.,11.02.,18.03.,22.04.,20.05.,17.06.2021 

 13:30

pro regionální rozvoj 12.01., 09.02., 09.03., 13.04., 11.05., 08.06. 2021

15:00

pro meziregionální vztahy 9.2., 16.3., 20.4., 18.5., 15.6. 2021

14:00

pro územní plánování a investice

10.12.2020, 11.02., 22.04., 17.06. 2021 10:00

pro národnostní menšiny

 15.12.2020 13:30, 10.2.2021, 1.4.2021 16:00, 21.4.2021, 8.6.2021 13:00  14:30