PRŮZKUM ZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI K 31.12.2007

PRŮZKUM ZAMĚSTNANOSTI V JIHOMORAVSKÉM KRAJI k 31. 12. 2007

pozn.: ve všech zveřejněných dokumentech byly vymazány citlivé údaje týkající se jednotlivých podnikatelských subjektů