Jihomoravský kraj aktuálně zaměřuje pozornost zejména na lůžkové, personální i odběrové kapacity

V tomto týdnu (27. října 2020) proběhlo další jednání krizového štábu kraje, který se zabýval aktuálními úkoly souvisejícími s koronavirovou epidemií.

Od minulého týdne stále probíhá proces shromažďování požadavků na chybějící zdravotnický personál v nemocnicích v celém regionu, administrace příkazů k práci pro studenty zdravotnických oborů středních i vysokých škol. Tyto příkazy obsahují přesné místo určení pro výkon práce, tedy konkrétní nemocnice dle aktuální potřeby. Některé nemocnice již mají uzavřeny se studenty pracovní dohody (na základě jejich předchozích praxe v tomto zařízení). Jihomoravský kraj vydal k dnešnímu dni (30. října 2020) cca 355 příkazů k práci ve zdravotnictví, z toho 52 pro studenty SŠ, 266 studentů lékařské fakulty a 37 studentů VOŠ. Tyto příkazy budou finančně hrazeny z cílené dotace Ministerstva zdravotnictví (obdobná praxe jako v jarních měsících). Peníze budou studentům vyplaceny po ukončení pracovní povinnosti, a to dle krizového zákona nejpozději do šesti měsíců od ukončení nouzového stavu. Studenti budou v nemocnicích nasazováni dle potřeby na pozice středního zdravotnického personálu.

V souvislosti s nasazováním studentů na práci do nemocnic byly osloveny obce s rozšířenou působností (zejména ty, kde se nachází některá z nemocnic), aby vytipovaly ubytovací zařízení pro případnou potřebu těchto studentů nebo sociálních pracovníků.

Je připraveno další místo pro COVID BUS v termínu 9. - 13. listopadu 2020 v Boskovicích. Autobus bude provádět odběry na místě: Boskovice, Dukelská 2285 (u zimního stadionu). Režim autobusu: V uvedených dnech budou prováděny odběry v čase 13:00 - 19:00 (pauza 16:00 - 16:30). Všechna objednání na stěry půjdou prostřednictvím rezervačního systému, který je na www.fnbrno.cz k dispozici. Stěry se budou provádět pouze u indikovaných pacientů (od praktických lékařů či KHS).

V sociální oblasti probíhá nasazování studentů i dobrovolníků do zařízeních sociální péče dobře, a to vzájemnou kooperací a personální výpomocí. Odbor sociálních věcí JMK je v pravidelném kontaktu s řediteli sociálních služeb, reaguje na požadavky ohledně zajištění pracovníků v sociálních službách (mimo zdravotníků).

Dále probíhá:

• aktivní kontakt s dobrovolnickým centrem Masarykovy univerzity, kde je k dispozici databáze studentů, kteří působí jako dobrovolníci už od poloviny října, kdy došlo k prvním výrazným výpadkům pracovníků, aktuálně jsme ve spolupráci s MUNI zajistili 57 dobrovolníků (např. Domov pokojného stáří Kamenná, DS Strážnice, DS Nopova, DS Černá Hora)
• JMK zprostředkovává také studenty v nařízené pracovní povinnosti, k datu 27. října 2020 bylo vydáno 11 pracovních povinností
• ředitelé pobytových služeb v JMK sami aktivně vyhledávají pracovníky (výzvy v médiích, na sociálních sítích), uzavírají dohody o provedení práce (odhadem kolem 80 dohod) a stabilizují brigádníky personální situaci
• aktivní kontakt s brněnskou pobočkou Českého červeného kříže: nabídka jednodenního kurzu, propojení s dobrovolníky ČČK, plánuje se proškolit 500 dobrovolníků
• aktivní spolupráce s dalšími dobrovolnickými organizacemi (oslovení ze strany OSV JMK) - zajištění další podpory pro lidi mimo pobytové služby
Organizace zřizované krajem mají nakoupeny antigenní testy, které používají pro testování symptomatických klientů a zaměstnanců. U těchto testů je nutné počítat s tím, že senzitivita je z principu nižší, než je u PCR testů. Slouží však jako první síto při testování. Ke včerejšímu dni (29. října 2020) je evidováno v krajských zařízeních 210 pozitivních klientů a 121 zaměstnanců.
Školství – v Jihomoravském kraji je k dispozici 41 škol a školských zařízení pro potřeby stanovené nařízením vlády. Podle aktuálního šetření je na určených školách v JMK v provozu 30 skupin s 389 dětmi. Z toho je 10 dětí v předškolním věku, 379 dětí je ve věku 1. stupně základních škol. Oproti minulému týdnu je provozováno o 13 skupin dětí méně. Péči využívá o 77 dětí méně. Školy uvádějí, že ze strany zákonných zástupců nebyl zájem, pravděpodobně z důvodu dlouhodobě plánovaných prázdnin.

ZZS JMK vytvořila „desatero“ pro občany, kteří mají pozitivní test na COVID19. Najdete ho zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=425674&TypeID=2 . Budeme rádi za jeho šíření.

Další jednání krajského krizového štábu proběhne v úterý 3. listopadu 2020.