Radní schválili financování cyklostezky přes Nové Mlýny

Krajští radní schválili uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci s celým názvem "Cyklostezka umístěná při silnici I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny“ na svém pondělním zasedání (26. října 2020). Cyklostezka vedoucí přes novomlýnské nádrže vznikne za 106,1 milionů korun (včetně DPH). Příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) by měl činit až 58,6 milionu, příspěvek SFDI bude kofinancován částkou 21,5 milionu korun z uznatelných nákladů stavby Jihomoravským krajem.

„Jihomoravský kraj chce stavbou této 2,6 kilometru dlouhé cyklostezky přes vodní dílo Nové Mlýny řešit neutěšenou bezpečnostní situaci cyklistů v oblasti mezi severní a jižní stranou nádrže. Jde o to, aby cyklisté nebyli nuceni využít přímo silnici I/52,“ vysvětluje radní Petr Hýbler. Cyklostezka je historicky připravována jako součást stavby mostu přes vodní dílo. Vzhledem k časovému posunu přípravy této stavby bylo rozhodnuto o realizaci cyklostezky samostatně. Celkové předpokládané náklady spojené s realizací celé stavby (opraveného mostu a nové cyklostezky), tj. včetně nájmů, technického dozoru investora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekodozoru a další, jsou vyčísleny na 119,2 milionů korun, celkový příspěvek JMK na realizaci cyklostezky s lávkou na rekonstruovaném mostě bude v předpokládané výši 60,4 milionů korun. Dokončení cyklostezky je naplánováno na červen příštího roku.