Novým ředitelem Základní umělecké školy Boskovice je od 1. prosince Petr Prosser

Novým ředitelem krajské příspěvkové organizace Základní umělecké školy Boskovice byl dnes 26. října 2020 Radou Jihomoravského kraje jmenován Petr Prosser. Do funkce nastoupí 1. prosince 2020.

Rada při svém rozhodování vycházela z výsledků jednání konkurzní komise, podle které byl Petr Prosser nejvhodnějším ze všech devíti uchazečů. Petr Prosser, DiS. je absolventem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci v oboru Hudba se zaměřením na klasickou hudbu. Má více než dvacetiletou pedagogickou praxi, v současné době vyučuje na základních uměleckých školách v Letovicích a v Jevíčku. Aktivně působí v několika hudebních tělesech, je organizátorem řady kulturních akcí.