Krizový štáb se zaměřil na lůžkové, personální i odběrové kapacity

Jihomoravský krizový štáb dnes (20. října 2020) navázal na videokonferenci hejtmanů z pondělního večera, kde hlavním tématem byly personální a lůžkové kapacity v souvislosti s epidemií.

Aktuálně probíhá shromažďování požadavků na chybějící zdravotnický personál v nemocnicích v celém regionu. V tuto chvíli je aktuální potřeba cca 500 studentů. Podle poskytnutých seznamů Masarykovy univerzity nyní zaměstnanci krajského úřadu telefonicky kontaktují jednotlivé studenty a hejtman poté vydává dle aktuální potřeby jednotlivé příkazy k práci. Na základě nich budou studenti umístěni do nemocnic. Některé nemocnice již mají se studenty uzavřeny pracovní dohody (na základě jejich předchozích praxe v tomto zařízení). Na základě poptávky bude Jihomoravský kraj vydávat příkazy k práci, které budou finančně hrazeny z cílené dotace Ministerstva zdravotnictví (obdobná praxe jako v jarních měsících). Peníze budou studentům vyplaceny po ukončení nouzového stavu, a to dle krizového zákona nejpozději do šesti měsíců. Hejtman již podepsal prvních přibližně třicet příkazů. Studenti budou v nemocnicích nasazováni dle potřeby na pozice středního zdravotnického personálu.
Jihomoravský kraj v současné době s krajským koordinátorem intenzivní péče zabezpečuje dostatek lůžek ve stávajících zdravotnických zařízeních v kraji. Krajské nemocnice splnily nařízení krajské hygieny a koordinátora intenzivní péče navýšit k datu 19. října 2020 kapacitu lůžek podle aktuální epidemiologické situace. Aktuálně jsou v nemocnicích zřizovaných krajem kapacity dostačující.

Krajským štábem bylo rozhodnuto, že COVID bus, který provozuje FN Brno za finanční podpory Jihomoravského kraje, bude v příštím týdnu vyslán do těch míst v regionu, kde je nejdelší čekací doba na testování. Odběrová místa, která aktuálně fungují u nemocnic (Znojmo, Břeclav, Blansko, Kyjov, Hodonín, Tišnov, Boskovice) byla vyzvána k navýšení odběrových kapacit dle personálních možností dané nemocnice.

Zajištění nových lůžkových kapacit pro celou ČR řeší Centrální řídicí tým COVID v části nemocniční zařízení a lázeňské/rehabilitační objekty a pracovní skupina Ústřední krizový štáb v části hotelové ubytování pro tzv. sociální lůžka.

Zřízení záložní nemocnice v Jihomoravském kraji by v případě akutní potřeby technicky zajistilo město Brno v kooperaci s Fakultní nemocnicí Brno. Personální obsazení této případné „nemocnice“ řeší Fakultní nemocnice Brno s Ministerstvem zdravotnictví.

V sociální oblasti probíhá nasazování studentů i dobrovolníků do zařízení sociální péče dobře, a to vzájemnou kooperací a personální výpomocí. Dalším stěžejním partnerem je projekt MUNI pomáhá, který má sofistikovanou databázi osob schopných v tomto segmentu působit.

Důležitou informací krizového štábu je skutečnost, že zdravotnická záchranná služba a nemocnice jsou kromě stávající epidemie COVID-19 stále výrazně zatěžovány traumatologickými případy (pády z kola, domácí úrazy apod.). Proto apelují a žádají občany o omezení adrenalinových nebo jinak nebezpečných aktivit, které mohou vést k závažným zraněním vyžadujícím hospitalizaci.

Byla projednána nabídka Českého červeného kříže na proškolení dobrovolníků, které hodlá kraj využít zejména pro dobrovolníky, kteří by pak mohli působit v sociálních službách.

Školství – v Jihomoravském kraji je k využití pro děti zaměstnanců IZS k dispozici 41 škol a školských zařízení. Průběžná čísla o využití těchto škol budeme posílat ve středu odpoledne (21.10.). V jarním období bylo k tomuto účelu určeno 20 škol a této možnosti za celou dobu využilo téměř 400 dětí zaměstnanců IZS.

Další jednání krajského krizového štábu bude reagovat na aktuální situaci, nejpozději se sejde v úterý 27. října 2020.