foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Vzdělávání

14.06.2017

Registrace na seminář Agresivita a možnosti práce s klienty

12.07.2017

Změny ve školské legislativě 2017

Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení k výkladu novel školských právních předpisů. 

Náhled
16.11.2016

„Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením“ (číslo akreditace 2014/0673-SP) "

Akreditovaný vzdělávací program je v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků krajských úřadů“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196. (docx 86 kB) 

Informační a vzdělávací portál Jihomoravského kraje


15.11.2016

Jihomoravský kraj vydal brožuru „Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?“

Náhled
12.07.2017

Portál o vzdělávání

Vzdělávání ve veřejné správě 

18.08.2016

Rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji

(strategické a koncepční dokumenty kraje a zajímavé odkazy) 

25.10.2012

Zápisy ze zasedání RRLZ