Krizový štáb kraje řešil COVID-19 i vyšší povodňovou aktivitu

Včerejší krizový štáb primárně řešil aktuální epidemiologickou situaci v Jihomoravském kraji. S ohledem na stále stoupající počet COVID pozitivních pacientů v nemocnicích je nutné v následujících týdnech na tento trend připravit i lůžkové kapacity. K datu 19. října mají jednotlivé nemocnice být schopny fázově navýšit počty lůžek podle aktuální epidemiologické situace. Tuto problematiku řeší krajský koordinátor intenzivní a neintenzivní péče, v jehož gesci jsou lůžkové kapacity ve všech zdravotnických zařízeních. V současnosti je kapacita dostačující.

Krajská hygienická stanice informovala, že jejich personální kapacity jsou s ohledem na nárůst počtu nakažených pro potřeby trasování nedostačující. Proto se aktuálně soustřeďují primárně na nové případy a osobám, kterým se pracovníci hygieny nedovolají do 48 hodin, rozesílá systém SMS se základními informacemi. Dále probíhá spolupráce s centrálním callcentrem, na dalších regionálních linkách pracují proškolení policisté a zaměstnanci krajského úřadu JMK.

Co se týká personálních kapacit zdravotnického personálu v JMK, aktuálně se shromažďují informace, jaká je potřeba mediků, sester a pomocného personálu v jednotlivých nemocnicích. Je připraveno zapojení studentů a nastavená komunikace s Masarykovou univerzitou. Probíhá příprava na nasazení mediků 4. a 5. ročníků lékařské fakulty a budoucích sester. Žádosti o konkrétní počty jednotlivých profesí bude shromažďovat kraj.

V sociální oblasti bude probíhat nasazení studentů do jednotlivých zařízení podle obdobného scénáře.

Krizový štáb byl informován o splnění úkolu vyplývajícího z nařízení vlády pro jednotlivé kraje v oblasti školství. Od 14.10. je v Jihomoravském kraji k určenému účelu k dispozici 41 škol a školských zařízení. V jarním období bylo k tomuto účelu určeno 20 škol a této možnosti za celou dobu využilo téměř 400 dětí zaměstnanců IZS.

Ředitel Hasičského záchranného sboru JMK informoval o distribuci 1 141 balíčků ochranných prostředků přes obce s rozšířenou působností určené pro školy a školská zařízení a jejich zaměstnance. Hasičský záchranný sbor informoval, že aktuálně přechází na práci ve dvou směnných týmech, tak aby byla minimalizována možnost přenosu nákazy COVID19.

Krajské policejní ředitelství informovalo o nasazení policistů na KHS JMK pro potřeby trasování obyvatel. Aktuálně je k tomu proškoleno 20 zaměstnanců a dalších cca 30 policistů bude v případě další potřeby připraveno k proškolení.

Na včerejším jednání krizového štábu byla kromě aktuální epidemiologické situace projednána také zvýšená povodňová aktivita na některých tocích. Během noci z úterý na středu dosáhly řeky v povodí Moravy na několika místech v regionu druhého a třetího stupně povodňové aktivity (SPA). K sedmé hodině ranní dosáhla 3. SPA Moštěnka ve stanici Prusy, Třebůvka v Hraničkách, Bělá na přítoku do Boskovic a Velička ve Strážnici. 2. SPA pak dosáhla Morava ve Spytihněvi i ve Strážnici, Bečva v Teplicích nad Bečvou a Dluhonicích, Olšava v Uherském Brodě, Svratka v Borovnici a Dalečíně, Třebůvka v Lošticích a Mezihoří. 2. SPA aktivity se také týkají některých přítoků uvedených řek (Bystřička, Luhačovický potok, Úsobrnský potok, Křetínka). Z pokynu hejtmana budou osloveny obce v těchto záplavových oblastech s dotazem, zda aktuálně vyplývá z této situace potřeba jakékoliv pomoci ze strany Jihomoravského kraje.

Další jednání krajského krizového štábu bude reagovat na aktuální situaci, nejpozději se sejde v pondělí 19. října 2020.