Kraj rozhodl o dalším opatření v sociální oblasti v souvislosti s koronavirem

Rada kraje na své pondělní schůzi (12. října 2020) schválila nové opatření v příspěvkových organizacích kraje v oblasti sociálních služeb v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. Toto opatření bylo diskutováno a navrženo minulý týden v rámci jednání krajského krizového štábu. Týká se přijímání nových klientů ze zdravotnických zařízení do pobytových sociálních služeb.

Vzhledem k aktuálnímu výskytu onemocnění COVID-19 na území Jihomoravského kraje je nezbytné zamezit dalšímu šíření tohoto onemocnění. Od 13. října 2020 tak mohou být do pobytových služeb zřizovaných Jihomoravským krajem přijímáni noví uživatelé ze zdravotnických zařízení až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru s negativním výsledkem. Ostatní poskytovatelé pobytových péčových služeb budou vyzváni, aby postupovali obdobně.

„Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 na území Jihomoravského kraje a zejména zamezení jeho rozšíření mezi zranitelnými skupinami osob. S ohledem na možné přetížení zdravotnického systému je nutné zachovat přijímání nových uživatelů do sociálních služeb pobytové formy ze zdravotnických zařízení, ovšem za podmínky podstoupení testu na COVID-19 s negativním výsledkem,“ okomentoval krok rady její člen Marek Šlapal.