Krizový štáb COVID-19 jednal o vývoji epidemiologické situace

Dnes (pátek 2. října 2020) se opět sešel Krizový štáb JMK, aby se zabýval aktuální situací související s COVID-19.

Krajská hygienická stanice JMK informovala krizový štáb o vývoji epidemiologické situace a o aktuálně vydaném mimořádném opatření č 3/2020 v rámci Jihomoravského kraje, platném od 5. října 2020. Toto nařízení najdete v příloze a bylo vydáno ve všech krajích, které se aktuálně nacházejí dle epidemiologického semaforu v oranžové zóně. Krajská hygiena využije v následujících dnech nabídky Krajského úřadu JMK (KHS JMK) na personální posílení pozic pro činnosti spojené s agendou COVID-19 (zejména provoz infolinek). Zároveň KHS JMK informovala, že aktuálně je již trasování prováděno za výpomoci externího callcentra Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na základě včerejší videokonference hejtmanů se členy Ústředního krizového štábu byla hejtmanem Bohumilem Šimkem předána informace o tom, že následná distribuce respirátorů pro potřeby školských zařízení v JMK bude probíhat stejně jako v jarních měsících, a to prostřednictvím hasičského záchranného sboru přes obce s rozšířenou působností. O objemu jednotlivých dodávek bude kraj včas informován ze strany Ministerstva vnitra (Ministerstva školství).

V sociální oblasti jednal krizový štáb o nastavení krajského pohotovostního mobilního týmu pracovníků v sociálních službách v době nákazy COVID-19. Byl představen již existující manuál z příkladů dobré praxe v jiných krajích a vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu JMK byl pověřen jeho realizací, pro kterou budou zároveň vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu JMK.

„Z hlediska připravenosti považuji za velmi žádoucí, aby se i náš kraj zabýval možným řešením, kdy v případě zásahu koronaviru v zařízeních sociálních služeb může dojít ke snížení počtu pracovníků z důvodu prokázané nákazy personálu,“ komentoval hejtman Bohumil Šimek.

Štáb projednal i kapacitu odběrových míst. V Jihomoravském kraji vznikají další odběrová místa, která se zapojí do odběru vzorků a testování osob. Nově od 1. října 2020 funguje odběrové místo v Nemocnici Blansko. Tato místa budou také určena výhradně pro pacienty indikované lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí. Aktuálně funguje v Jihomoravském kraji již 17 odběrových míst včetně laboratoří a nemocnic jiných zřizovatelů, největší kapacitu má Fakultní nemocnice Brno, z krajských nemocnic jsou do odebírání zapojeny také krajské nemocnice Znojmo, Břeclav, Kyjov, Hodonín, Tišnov. Rozšiřováním počtu odběrových míst a jejich kapacity se zkracují objednací doby na odběr tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení. Seznam aktuálních odběrových míst v JMK pro indikované krajskou hygienickou stanicí nebo praktickými lékaři i seznam laboratoří pro samoplátce najdete na webu koronavirus.jmk.

Od 1. října začal fungovat odběrový covid bus finančně dotovaný Jihomoravským krajem a Fakultní nemocnicí Brno.

Další jednání krajského krizového štábu bude reagovat na aktuální situaci, nejpozději se sejde ve čtvrtek 8. října 2020.