Hejtman podepsal licenční smlouvu, která umožňuje rozvíjet rodinnou politiku v obcích na jihu Moravy

Hejtman Bohumil Šimek podepsal v úterý 29. září 2020 licenční smlouvu se zástupci Rakouska, která umožňuje Jihomoravskému kraji provádět v obcích a městech audit familyfriendlycommunity v následujících pěti letech. Tím jsou vyhodnocována a oceňována ta vedení měst a obcí, která vyvíjejí aktivity přátelské k rodině. Spolu s jihomoravským hejtmanem přidala podpis pod licenční smlouvu za poskytovatele licence Familie & Beruf Management GmbH jednatelka této organizace Elisabeth Wenzl.

Audit familyfriendlycommunity je v Jihomoravském kraji realizován od roku 2015. tato aktivita je zahrnuta v nové Koncepci rodinné politiky pro všechny generace na období 2020-2030. Licenční smlouva je uzavírána na 5 let. Novinkou nyní podepsaného memoranda je oprávnění Jihomoravského kraje poskytovat tento nástroj podpory rodinné politiky v obcích dalším krajům v rámci České republiky. Jihomoravský kraj se tímto stává národním realizátorem tohoto auditu - bude udělovat sublicence dalším krajům, poskytovat metodickou podporu, využití webu auditu www.affc.cz pro účely prezentace jejich aktivit, podporu při školení obcí na seminářích, a bude také kontrolovat dodržování podmínek plnění smlouvy.

Cílem auditu familyfriendlycommunity je podpořit pro-rodinné klima v obcích a městech, klima, které je přátelské rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Cílem je také zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Atraktivita obce má pozitivní dopad na hodnocení obce jako ekonomického aktéra, dále na rozvoj obce v oblasti spolkové činnosti, investic a ekonomických aktivit zaměstnavatelů, na demografický růst, zájem rodin o život v obci a o budování občanské společnosti.

foto JMKfoto JMKfoto JMK