Kraj rozšíří svůj varovný informační systém o nové mobilní sirény a elektrocentrály

Celkem 23 mobilních sirén a 13 elektrocentrál potřebných v době povodní rozšíří možnosti krizového řízení v Jihomoravském kraji. Radní na svém jednání 29. září 2020 odsouhlasili zahájení zadávacího řízení na tuto předmětnou veřejnou zakázku s celým názvem „Rozšíření varovného informačního systému Jihomoravského kraje“. Celkové výdaje projektu budou činit více než 6,4 milionu korun (včetně DPH).

Předmětem této veřejné zakázky je budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, a to na dodávku mobilních sirén a elektrocentrál. „Na základě zkušenosti z řady povodní, které zasáhly Jihomoravský kraj za posledních 20 let a hodnocení protipovodňových cvičení jsme zjistili, že pro zajištění kvalitního a operativního varování a informování obyvatel je nutné doplnit na území kraje počet mobilních sirén, které díky své mobilitě efektivně zajistí varování a informování obyvatel v těch lokalitách, které budou ohroženy. Mobilní sirény bude možné nasadit přímo do ohrožených míst. Z důvodu eliminace časové prodlevy budou mobilní elektronické sirény předurčené pro použití v určitých oblastech a případně převezeny i na jiná místa dle situace,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. „Dále bude pořízeno 13 elektrocentrál, které zajistí zálohování napájení analogových radiových převaděčů. Ty jsou nezbytné pro komunikaci povodňových orgánů, orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému v rámci kraje,“ dodal hejtman Šimek.