Jihomoravský kraj zvyšuje kybernetickou bezpečnost svých zdravotnických zařízení

Kraj zvyšuje kybernetickou bezpečnost zdravotnických zařízení, která zřizuje. Jedním ze zásadních kroků je veřejná zakázka s názvem „Dodávka Endpoint Detection and Response (EDR) pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem“. Náklady na pořízení systému budou v letošním roce činit 5,72 milionu korun, za období čtyř let mohou dosáhnout celkové maximální částky 12 milionů korun (včetně DPH). Na úterním jednání rady (29. září 2020) padlo rozhodnutí o výběru dodavatele a přijetí návrhu na uzavření smlouvy na tuto nadlimitní veřejnou zakázku. Radní schválili uzavření smlouvy se společností AXENTA.

„Vzhledem k nedávným kybernetickým útokům zacíleným na zdravotnická zařízení v České republice je třeba, v rámci prevence těchto útoků, provést rozšíření a sjednocení kybernetické ochrany vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským kraje na úseku zdravotnictví. Naším cílem je zvýšit kybernetickou bezpečnost všech námi zřizovaných nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Produkty EDR nabízejí ochranu před pokročilými hrozbami, jako je například tzv. bezsouborový malware. Největším přínosem této technologie je schopnost odhalovat tzv. tiché útoky, kdy se útočník i několik týdnů maskuje, pouze sbírá informace o prostředí a ve vhodnou chvíli zaútočí. Nabízené řešení využívá stávající antivirový software, pouze dvě nemocnice používají antivirus jiného výrobce a bude nutné přejít na antivir od Eset. Toto řešení přineslo značné finanční úspory. Technologii EDR si každá z organizací bude spravovat vlastními silami, statistická data ze všech organizací bude vyhodnocovat Kybernetické operační centrum kraje, aby bylo možno reagovat na aktuální situace.