JIHOMORAVSKÝ KRAJ AKTIVOVAL KRIZOVÝ ŠTÁB COVID-19

Bezpečnostní rada kraje reagovala na pokyn Ústředního krizového štábu a aktivovala krajský krizový štáb. Touto informací bylo zahájeno dnešní (25. září 2020) jednání bezpečnostní rady kraje. V souvislosti s tímto rozhodnutím je v plánu příští týden videokonference hejtmana se starosty obcí s rozšířenou působností. Přizvaný odborný člen bezpečnostní rady a krizového štábu, prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. byl v rámci zajištění dostatečných lůžkových kapacit hejtmanem JUDr. Bohumilem Šimkem po projednání v bezpečnostní radě pověřen koordinací a stanovením optimálního počtu lůžek pro pacienty COVID+ v nemocnicích na území Jihomoravského kraje

Podle informace z ústředního krizového štábu byla odsouhlasena státem a zdravotními pojišťovnami garantovaná síť odběrových center a laboratoří. Na základě tohoto rozhodnutí budou postupně vytvořena v Jihomoravském kraji další odběrová místa, která se zapojí do odběru vzorků a testování osob s podezřením na nákazu novým koronavirem SARS-CoV-2. Od 1. října 2020 tak začnou fungovat odběrová místa v Nemocnici Vyškov, Nemocnici Blansko a Nemocnici Ivančice. Tato místa budou také určena výhradně pro pacienty indikované lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí. Aktuálně funguje v Jihomoravském kraji již 13 odběrových míst, největší kapacitu má Fakultní nemocnice Brno, z krajských nemocnic jsou do odebírání zapojeny nemocnice Znojmo, Břeclav, Kyjov, Hodonín, Tišnov. Rozšiřováním počtu odběrových míst a jejich kapacity se zkracují objednací doby na odběr tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlení. Seznam aktuálních odběrových míst v JMK pro indikované krajskou hygienickou stanicí nebo praktickými lékaři i seznam laboratoří pro samoplátce najdete zde: https://koronavirus.jmk.cz/ .

Od 1. října začne také fungovat odběrový covid bus finančně dotovaný Jihomoravským krajem a Fakultní nemocnicí Bohunice. V prvních dnech jeho provozu bude umístěn na brněnském výstavišti, poté podle aktuálního vývoje epidemiologické situace v regionu bude vysílán do nejvíce zasažených oblastí.

Další jednání krajského krizového štábu bude reagovat na aktuální situaci, nejpozději se sejde v pátek 2. října.