Vyhodnocení kontrolní činnosti - I. pololetí roku 2020

Vyhodnocení kontrolní činnosti - I. pololetí roku 2020

samostatná působnost (xlsx, 16 kB)

přenesená působnost (xlsx, 25 kB)

dle zvláštních předpisů (xlsx, 15 kB)