Cenu Jihomoravského kraje letos získá celkem 13 osobností jižní Moravy, mezi nimi i Milan Uhde

O udělení letošních Cen Jihomoravského kraje rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání 17. září 2020. Slavnostní předání Ceny Jihomoravského kraje se uskuteční 22. října 2020 v sále konventu Milosrdných bratří v Brně.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013, Armin Delong v roce 2014, Emil Boček v roce 2015, v roce 2016 pak například in memoriam František Hřebačka (Fanoš Mikulecký), o rok později pak Miroslav Kasáček, v roce 2018 Eva Pilarová, loni pak Bolek Polívka.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2020 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

za práci s mládeží - Ing. Milan Appel

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - Erika Bezdíčková

za přínos v oblasti sportu - Alois Hudec (in memoriam)

za přínos v oblasti folkloru - Vladimír Jirčík

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - František Kopecký

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - MUDr. Jan Machač

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - Věra Mikulášková (in memoriam)

za záchranu života - MUDr. Miroslava Neduchalová

za přínos v oblasti sportu - Jiří Pospíšil (in memoriam)

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - prof. PhDr. RNDr. Josef Svoboda, OC

za dílo, činnost nebo oblast jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu - Milan Uhde

za přínos v oblasti sportu - Anita a Stanislav Vyzinovi