Projekt odborného léčebného ústavu Sanatoria Pálava úspěšně pokračuje

Hlavním záměrem výstavby odborného léčebného ústavu Sanatoria Pálava je vybudování špičkového a vysoce specializovaného zdravotnického zařízení, zaměřeného na dostupnou léčebně rehabilitační péči pro obyvatele Jihomoravského kraje, přímo navazující na péči nemocniční. Intenzivní a komplexní rehabilitační péče v tomto sanatoriu by měla napomoci pacientům zařadit se zpět do aktivního společenského života.

Aktuálně bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a související inženýrskou činnost vedoucí k získání stavebního povolení. Thermal Pasohlávky a.s. jako nositel projektu má pro tento krok významnou podporu Jihomoravského kraje i akcionářů společnosti.

„Projekt odborného léčebného ústavu patří mezi priority kraje. Jsem rád, že jeho příprava dále pokračuje. V budoucnu bude zásadním úkolem zajistit financování jeho výstavby,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Plánované Sanatorium Pálava by mělo zajišťovat lůžkovou i ambulantní léčebnou rehabilitační péči a lázeňskou léčebně rehabilitační péči s lůžkovou kapacitou cca 160 lůžek. Předpokládané uvedení Sanatoria do provozu je v roce 2024.

Odkaz na výběrové řízení: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/sanatorium-palava-zpracovatel-projektove-dokumentace