Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje jednala o aktuální situaci

Bezpečnostní rada kraje reagovala na měnící se epidemiologickou situaci a sešla se v celém složení po několika týdnech, ve kterých pracovala jen užší část pro zdravotnictví, která operativně řešila aktuální problémy. Hostem dnešního jednání byl prof. RNDr. Ladislav Dušek z Masarykovy univerzity Brno, který představil aktuální čísla a předpokládané predikce související s epidemií COVID-19.

„Členové rady velmi přivítali prezentaci profesora Duška, který nabídl i další spolupráci při optimalizaci informačního systému v rámci COVID-19. Budeme samozřejmě jako kraj očekávat, jaká nařízení padnou v nejbližších hodinách a dnech ze strany Vlády ČR a v dalších dnech budeme podle nich postupovat, a také jsme připraveni reagovat na další vývoj epidemiologické situace v regionu. Dohodli jsme, že se bezpečnostní rada bude opět scházet v kratších intervalech, aby mohla operativně reagovat,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Na základě prezentace profesora Duška a po diskuzi všech členů bezpečnostní rady včetně zástupců brněnských fakultních nemocnic, krajské hygieny, armády a ostatních členů IZS JMK rozhodla bezpečnostní rada o zákazu návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory zřizovaných krajem a doporučení na stejný postup pro ostatní poskytovatele těchto služeb v celém regionu s platností od pondělí 21. září 2020.

„Vzhledem k aktuální situaci od příštího týdne otevře Jihomoravský kraj dvě nová odběrová místa ve svých nemocnicích,“ doplnil radní Milan Vojta. Nemocnice Břeclav bude odebírat v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin, rezervace probíhá přes online rezervační systém na adrese http://covid.nembv.cz/ . Nemocnice Kyjov bude odebírat v úterý a ve čtvrtek od 7 do 12 hodin, rezervace na tel. 724 488 001 denně od 8 do 14 hodin. Místa jsou určena pro pěší příchozí, nepůjde o odběrové místo pro vjezd osobním automobilem. Rozsah provozní doby je při aktuální situaci dostatečný, v případě změny situace dojde k jejímu rozšíření.

Obě nemocnice budou testovat výhradně pacienty indikované krajskou hygienickou stanicí nebo praktickým lékařem.

Samoplátce budeme směřovat do soukromých laboratoří, kde jsme prověřili, že mají dostatečnou kapacitu dobrovolné zájemce testovat. K podobnému omezení následně přistoupí také další nemocnice. Krajské nemocnice Znojmo, Hodonín a Tišnov již odběrová místa provozují. Seznam najdete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ .

Bezpečnostní rada zhodnotila jako velmi efektivní propojení na centrální informační systém (přístup k datům o aktuálním počtu nakažených), a to nejen ZZS JMK, nemocnic, ale z diskuze vyplynula i možnost tohoto napojení a zvýšení informovanosti také pro domovy pro seniory v regionu.

Dalším důležitým stanoviskem bezpečnostní rady je přístup k samoplátcům (PCR testy), s tím, že bezpečnostní rada vyzývá všechny samoplátce, aby k odběrům na testy na onemocnění Covid-19 využívali soukromých laboratoří, aby v nemocničních zařízeních mohli být vyšetřování pacienti indikovaní ze strany hygieniků nebo praktických lékařů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje nabídl personální kapacitu Krajské hygienické stanici JMK pro potřeby trasování obyvatel v rámci COVID-19 eventuelně také finanční prostředky na zabezpečení externí výpomoci.