Oslavy 140 let fungování hasičského sboru v Rosicích

Rosice v sobotu 19. září 2020 slavily 140. výročí od založení dobrovolných hasičů. Na slavnostním shromáždění předal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek dobrovolným hasičům stuhu ke slavnostnímu praporu a poděkoval jim za obětavou a záslužnou činnost.
Celodenní doprovodný program nabídl ukázky historické i současné hasičské techniky, hašení požáru, slaňování hasičů z výšky u zásahu atd.
Výjezdová jednotka města Rosice je zařazena v kategorii JPO III/1 s povinností výjezdu do 10 minut od nahlášení události Krajským operačním a informačním střediskem a dojezdovým časem 7 až 10 minut v minimálním počtu 1+3. V případě větší události je jednotka schopna výjezdu druhého družstva v počtu minimálně 1+2. Jednotka je vysílána na události dle Poplachového plánu Jihomoravského kraje a zasahuje i mimo katastr města v obcích do vzdálenosti až 15 km.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK