Informace č.j.: JMK 44615/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

Vaše č.j./sp.zn.    Čj.:                                               SpZn.:                               Vyřizuje/linka              Brno                

JMK  44615/2008                  S-JMK 44615/2008 OKP             Salneková/1264           9.4. 2008

 

 

Poskytnutí informace – 154. RJMK bod 8

 

 

            Dne 2.4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – 154 RJMK bod 8 “ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 8 na 154. zasedání RJMK.

 

Na základě Vaší Žádosti Vám poskytujeme v elektronické podobě tyto informace, resp. sdělujeme následující:

- Košilku

- Zprávu o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za II. pololetí roku 2007, vč. příloh.

 

            Důvodovou  zprávu Vám nelze poskytnout, neboť Zprávy o vyřizování stížností a petic občanů jsou RJMK předkládány k projednání pravidelně a není k nim proto důvodová zpráva zpracována.

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního