Slavnostní předání nové výjezdové základny v Hustopečích

Novou budovu výjezdové základny převzali v pátek 18. září 2020 od představitelů Jihomoravského kraje pracovníci Zdravotnické záchranné služby JMK (ZZS JMK) v Hustopečích. Moderní stavba zde byla vybudována za 16 měsíců.

Podle hejtmana Bohumila Šimka bylo využívání původní základny pro záchranáře značně limitující. „Základna se nacházela v prostorách bývalé kotelny, které například neumožňovaly temperovat vozidla. Také další užívané prostory včetně šaten byly nevyhovující a značně komplikovaly život a plnění náročných úloh záchranářů,“ uvedl hejtman Šimek. „Investiční akce byla hrazena z úvěru Evropské investiční banky (EIB), vyžádala si celkové náklady ve výši 48 milionů korun – například včetně technického dozoru stavby, projektové dokumentace, autorského dozoru. Samotná stavba objektu vyšla na 44 miliony korun,“ doplnil jeho náměstek pro oblast investic Petr Hýbler.

Realizací projektu jsou tak zabezpečeny odpovídající pracovní podmínky pro výjezdovou skupinu v Hustopečích. „Výrazné zlepšení pracovního prostředí a zázemí zdejších záchranářů vytváří podmínky pro další zkvalitňování poskytování zdravotnické pomoci lidem v tísni. Současně přináší i ekonomické úspory, dosažené nižšími náklady na provoz základny. V konečném důsledku jsme dosáhli i nové, vyšší úrovně zabezpečení této základní složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (IZS JMK) k řešení mimořádných událostí v okolním regionu,“ konstatoval krajský radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta.

Dnes slavnostně převzali nově vybudovanou základnu v Hustopečích záchranáři. „Původně se plánovala rekonstrukce staré základny. Při průzkumných pracích však bylo zjištěno, že objekt kotelny není ze stavebně technického hlediska ve stavu, který by efektivní rekonstrukci umožnil, a že mnohem ekonomičtější bude výstavba nového objektu. Ten dnes s radostí přebíráme z rukou zhotovitele. Velký dík patří nejen jemu, ale především našemu zřizovateli, Jihomoravskému kraji,“ říká ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Technický náměstek ZZS JMK Pavel Chvalina k tomu doplňuje: „Prostory někdejší základny byly pro naše posádky nevyhovující jak z důvodu nedostatečné plochy pobytových prostor, kdy v objektu např. zcela chybí oddělené prostory šaten, tak kvůli provoznímu uspořádání, které nevyhovovalo současným standardům pro práci zdravotnického personálu. Energeticky zcela nevýhodné pak bylo situování garáže sanitního vozidla a dalšího provozního zázemí v hale původní kotelny a absence prostoru pro hygienickou očistu použitého materiálu. Objekt původní kotelny je po přestěhování ZZS do nové budovy určen k demolici, aby byl vytvořen prostor pro modernizaci Nemocnice Hustopeče.“

Nová budova

Dodavatelem stavby je STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem v Hodoníně, zpracovatelem projektové dokumentace pak brněnská společnost ATELIER 2002 s.r.o. „Zakázka Výjezdová stanice ZZS v Hustopečích nebyla pro naši společnost zcela standardní. Nikoliv svou velikostí, děláme i větší stavby, ale její složitostí z hlediska požadavků na budoucí provoz a koordinaci prací. A také samozřejmě z hlediska jejího významu pro společnost, kdy jsme si nemohli dovolit žádnou chybu. Pomohla nám i dobrá spolupráce se zástupci investora, takže na konci jsme mohli předávat funkční stavbu s pocitem spokojenosti s odvedenou prací,“ řekl výkonný ředitel stavební společnosti Josef Anovčín. Nová výjezdová základna je nepodsklepená stavba s plochou střechou a s převýšenou částí hlavního schodiště a technického zázemí. „V nejnižším podlaží jsou pohotovostní stání pro jedno zásahové a jedno záložní vozidlo, na ně pak bezprostředně navazují sklady zdravotnického materiálu, léků, sklad kyslíku a sklady prádla. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pobytové prostory, kanceláře zaměstnanců, šatny a sociální prostory. Ve třetím podlaží je umístěna kotelna a řídicí jednotka klimatizace a ostatní vzduchotechniky. Uspořádání základny klade důraz na krátké a přehledné vazby mezi pobytovými prostory záchranářů a pohotovostními stáními sanitek. Pro rychlý přesun posádek k vozům poslouží optimálně umístěné schodiště,“ popisuje vzhled nové budovy Hana Albrechtová.

Zastavěná plocha je celkem 290 m2, užitná plocha pak 540 m2. Provoz základny bude obstarávat celkem 15 zaměstnanců: 5 lékařů a 10 záchranářů. V denní i noční směně se i nadále prozatím počítá s jednou lékařskou posádkou. Kapacita základny je však navržena tak, aby v případě potřeby poskytla v budoucnosti zázemí i pro dvě výjezdové skupiny.

„Pro očistu a dezinfekci vozidel po zásahu je určen speciální box, poslouží k očistě jak interiéru vozu, tak nosítek a dalšího použitého materiálu. V tomto prostoru je k tomuto účelu umístěn mj. nerezový mycí stůl, umyvadlo, dvojdřez a výlevka. Na dezinfekční box navazuje sklad infekčního materiálu a sklad kontaminovaného prádla, tedy použitých pracovních oděvů posádek. Při vytváření projektu jsme mimo jiné dbali i na důsledné oddělení tras pro manipulaci s čistým materiálem, tras pro manipulaci s použitým materiálem a s odpady a tras pro jiný pohyb osob,“ upřesňuje Pavel Chvalina.

Přímo na schodiště navazuje místnost výzvy s výjezdovým počítačem a tiskárnou, vyhřívané a větrané botníky s lavičkou a sušáky obuvi. Z této místnosti je snadno přístupná pohotovostní sprcha a WC, sklad čistého prádla, špinavého prádla a posilovna. „Velmi nám záleží na tom, abychom vytvořili co nejpříznivější podmínky pro náročnou práci našich zaměstnanců, neustále se snažíme vylepšovat zázemí. Budova bude splňovat náročné požadavky, které jsou v současné době na stavbu výjezdových základen ZZS kladeny,“ dodává Hana Albrechtová.