Informace č.j.: JMK 44678/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./ze dne        Čj.:                                   SpZn.:                                     Vyřizuje/linka              Brno                

             JMK  44678/2008        S-JMK 44678/2008 OKP   Salneková/1264         17.4. 2008

 

 

Poskytnutí informace – 157. RJMK bod 9

 

 

            Dne 2.4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – 157 RJMK bod 9 “ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 9 na 157. zasedání RJMK.

 

Na základě Vaší Žádosti Vám poskytujeme v elektronické podobě požadované informace tj. materiál předložený k bodu č. 9 na 157. schůzi RJMK obsahující:

- košilku

- důvodovou zprávu

- přílohu č. 2 materiálu – „odpověď hejtmana JMK zástupci občanů“

 

Rozhodnutí o odmítnutí informací v části týkající se osobních údajů obsažených v důvodové zprávě k předmětnému materiálu a v části týkající se přílohy č. 1) předmětného materiálu, Vám je zasíláno samostatně na Vámi uvedenou adresu pro doručování.

           

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního