Kraj poskytl dotace organizacím ve zdravotnictví

Dar ve výši 1 milionu korun pro Úrazovou nemocnici a 800 tisíc korun pro Fakultní nemocnici Brno na podporu dětské lékařské pohotovostní služby schválili členové krajského zastupitelstva dnes 17. září 2020.

„Z prostředků daru budou financovány zvýšené mzdové náklady lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků Úrazové nemocnice zajišťujících lékařskou pohotovostní službu pro území Brno-město a Brno-venkov spočívající ve vyplácení motivačních mimořádných odměn pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky za každou odslouženou směnu. Pokud jde o Fakultní nemocnici Brno, ta zabezpečuje lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost pro okresy Brno-město a Brno-venkov. Počty ošetřených dětí v době lékařské pohotovostní služby od roku 2016 narůstají, což klade vysoké nároky na odborný zdravotnický personál. Fakultní nemocnice Brno opakovaně řeší problém personálního zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro děti a dorost a mzdových požadavků lékařů, včetně pravidelného navyšování platových tarifů zdravotnických pracovníků v souvislosti se změnou legislativy,“ řekl radní Milan Vojta.

Krajští zastupitelé podpořili také neziskové organizace z oblasti zdravotnictví. Nadační fond LA VIDA LOCA získal dotaci 230 tisíc korun na projekt "Sebezáchranka". Cílem projektu je ucelený intenzivní kurz na podporu jednotlivce v rámci prevence psychohygieny a fyzického zdraví, a to pro odborný zdravotnický personál, členy bezpečnostních složek, ženy a rodiny v nelehké životní situaci a pedagogický personál.

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno byla schválena dotace ve výši 250 tisíc korun na projekt „První pomoc pro žáky základních škol v JMK“. Cílem projektu je výuka první pomoci u žáků základních škol v Jihomoravském kraji. Žáci a učitelé si praktickou výukou osvojí maximum vědomostí a dovedností.

Dotaci ve výši 200 tisíc korun schválili krajští zastupitelé pro Diakonii ČCE – středisko BETLÉM na projekt „Pořízení přístroje Medivak MV6 pro Domov Betlém“. Přístroj je určený pro dekontaminaci, objemovou redukci a pachovou neutralizaci inkontinenčních pomůcek pro účely Domovu Betlém, který slouží k poskytování registrovaných sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením a pobytové odlehčovací služby.