Krajská zdravotnická zařízení dostanou finanční injekci v celkové výši 65 milionů korun

Všem dvanácti příspěvkovým organizacím ve zdravotnictví zvýší Jihomoravský kraj příspěvek na provoz v celkové výši 65 milionů korun. Rozhodli o tom členové krajského zastupitelstva na svém zasedání 17. září 2020.

„Našim zdravotnickým organizacím jsme tímto krokem poskytli finanční výpomoc, která jim umožní dále fungovat a řádně poskytovat zdravotní péči občanům. Organizace se dlouhodobě potýkají se zhoršenou finanční situací, způsobenou z velké míry nedostatečnými platbami ze strany zdravotních pojišťoven. V letošním roce se k faktorům ovlivňujícím jejich chod přidala koronavirová pandemie, která zásadním způsobem ovlivnila také jejich hospodaření. Výdaje na osobní ochranné pomůcky, zvýšené mzdové náklady, ale také výpadky příjmů a značné náklady na provoz odběrových míst a testování klientů měly značný finanční dopad. Kraj jako zřizovatel všech těchto organizací usiluje o jejich dobré hospodaření a efektivní provoz, nicméně zřizovatel a nemocnice samotné mají jen omezené možnosti, jak tento stav ovlivnit, a letošní rok je oproti těm minulým zcela výjimečný,“ zdůraznil krajský radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta.

Konkrétně se jedná o zvýšení příspěvku na provoz bez účelového určení pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, p.o., ve výši 20.000.000,00 Kč, Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o, ve výši 2.500.000,00 Kč, Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o., ve výši 500.000,00 Kč, pro Nemocnici Ivančice, p.o., ve výši 12.000.000,00 Kč, pro Nemocnici Vyškov, p.o. ve výši 6.500.000,00 Kč, pro Nemocnici Tišnov, p.o. ve výši 500.000,00 Kč, pro Nemocnici Břeclav, p.o. ve výši 7.500.000,00 Kč, pro Nemocnici Kyjov, p.o. ve výši 7.500.000,00 Kč, pro Jihomoravské dětské léčebny, p.o. ve výši 2.000.000,00 Kč a ve stanovení závazného ukazatele na rok 2020 spočívající ve stanovení příspěvku na provoz bez účelového určení pro Nemocnici Znojmo, p.o. ve výši 2.000.000,00 Kč, pro Nemocnici TGM Hodonín, p.o. ve výši 1.000.000,00 Kč a pro Nemocnic Hustopeče, p.o. ve výši 3.000.000,00 Kč.