Informace č.j.: JMK 44658/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno

 

 

 

 

 

Vaše č.j./sp.zn.    Čj.:                                        SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                 Brno                

JMK  44658/2008           S-JMK 44658/2008 OKP             Salneková/1264           9.4. 2008

 

 

Poskytnutí informace – 156. RJMK bod 5

 

 

            Dne 2.4. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – 156 RJMK bod 5 “ (dále jen „Žádost“).

 

V Žádosti požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 5 na 156. zasedání RJMK.

 

Na základě Vaší Žádosti Vám poskytujeme v elektronické podobě tyto informace, resp. sdělujeme následující:

- Košilku

- Důvodovou zprávu

- Směrnici „Pravidla pro přijímání a  vyřizování petic“

 

            S pozdravem

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Martin Mikš

                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního