Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)

 

záznam o účinnosti

 

Do úplného znění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje lze nahlédnout na adrese:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
 

 

Nápověda
 
ZÚR JMK - záměry v obci
Nápověda
Nápověda