Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění)

 

záznam o účinnosti

 

Do úplného znění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje lze nahlédnout na adrese:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
 

 

Nápověda
 
ZÚR JMK - záměry v obci
Nápověda
Nápověda

 

 

Rozsudky k ZÚR JMK:

 

  • Rozsudek KS Brno (č.j. 63 A 6/2021-159), kterým byla A 1 ZÚR JMK zrušena v části, v jaké vymezila „novou" plochu opatření protipovodňové ochrany POP10 v katastrálním území Kníničky a katastrálním území Bystrc. Proti rozsudku byla podána kasační stížnost.