Slavnostní otevření zrekonstruované neurologie a centra léčebné rehabilitace v Nemocnici Vyškov

V areálu vyškovské nemocnice byla v úterý 15. září 2020 za účasti hejtmana Bohumila Šimka, jeho náměstka Petra Hýblera a radního Milana Vojty slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova neurologie a centra léčebné rehabilitace, což je první etapa investiční akce „Rekonstrukce budovy ORL a neurologie“. Veřejná zakázka za více než 135 milionů korun zahrnuje opravu čtyřpodlažní budovy B2 a dostavbu spojovací vertikály mezi budovou B2 a kaplí. V objektu se nachází oddělení léčebné rehabilitace, dvě oddělení neurologie a v suterénu archiv a technické zázemí. Rekonstrukci uhradil zřizovatel nemocnice Jihomoravský kraj.

Ve zrekonstruované budově B2 jsou podle moderních standardů řešeny dispozice pokojů neurologického oddělení (dvou a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), dále i provozní a personální zázemí (vyšetřovna, stanoviště sester s navazující denní místností, přípravna, čistící místnost, lázeň pacientů, zázemí lékařů i denní místnost pro pacienty). Uspořádání centra léčebné rehabilitace z velké části kopíruje dispozici horních podlaží, avšak s tím rozdílem, že na místě dvoulůžkových pokojů na severní straně východního traktu bude elektroléčba a tělocvična, na níž v přístavbě naváže místnost pro individuální cvičení. Nová komunikační vertikála pak zajišťuje propojení všech podlaží schodištěm a novým lůžkovým výtahem. Přiléhající kaple má opravenou vnější fasádu a střechu a zřízený bezbariérový přístup. Celá budova je nově vybavena vestavěným i volně stojícím nábytkem, potřebnou zdravotnickou technikou i nezbytným IT vybavením.

Jedná se o jednu z největších investic Jihomoravského kraje do krajského nemocničního zařízení, která s sebou přinesla velké změny v duchu moderní medicíny. Pro pacienty to bude určitě příjemný komfort,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Tato etapa rekonstrukce nemocnice navazuje na neurologickou jednotku intenzivní péče s přístroji pro vybavení iktových center, která se nachází v bloku B1. Jednotlivá pracoviště v objektu nyní splňují soudobé požadavky, jež jsou na zdravotnická zařízení tohoto typu kladeny,“ zmínil náměstek pro oblast investic Petr Hýbler.

Objekt neurologie, jedna z nejstarších součástí areálu nemocnice, pochází z roku 1951. Původně sloužil jako ubytovna zdravotnického personálu. V 70. letech byla budova uzpůsobena pro lůžková oddělení, ovšem bez potřebných stavebních úprav. Technický stav, zejména pak střešního pláště, některých konstrukčních částí a technických instalací, byl před rekonstrukcí za zenitem životnosti.

Od července 2020 probíhá druhá etapa rekonstrukce, která zahrnuje částečnou opravu objektu C1. Ta se týká celého 3.NP a části 1.NP a 1.PP. Jedná se o kompletní opravu – dispoziční změny, výměna všech druhů rozvodů, rekonstrukce podlah a stěn, nové podhledy.
„Tato část rekonstrukce je velmi náročná jak pro zhotovitele, tak pro nemocnici, protože probíhá za plného provozu všech oddělení v celé budově. Cílem je přestavba stávajícího oddělení léčebné rehabilitace na lůžkové oddělení ORL s kapacitou 16 lůžek. V prvním nadzemním podlaží bude vybudována ambulance ORL s čekárnou. Smyslem je vytvoření kompaktního pracoviště se špičkově vybaveným zázemím. Jihomoravský kraj by chtěl investici zvládnout do konce roku 2020,“ doplnil radní pro zdravotnictví Milan Vojta.
Jihomoravský kraj chce v rekonstrukcích vyškovské nemocnice pokračovat i nadále. „V nemocnici jsme si ještě naplánovali zřízení magnetické rezonance, na kterou jsme aktuálně požádali o souhlas přístrojové komise ministerstva zdravotnictví, ale i rozšíření prostor porodnice o další pokoje,“ doplnil radní Vojta.

Nemocnice Vyškov poskytuje v okrese léčebnou péči zhruba pro 90 000 obyvatel. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj, který kromě vyškovské nemocnice provozuje i nemocnice ve Znojmě, Ivančicích, Letovicích, Břeclavi, Hustopečích, Tišnově, Hodoníně a Kyjově.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK